Nasza wspólnota czci Maryję jako Matkę Ciała Mistycznego. Matka Założycielka uczyła nas, że Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, ale także Jego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół.

Tę intuicję potwierdził Kościół, nadając Maryi na Soborze Watykańskim II tytuł Matki Kościoła.

Wyrazem tego kultu jest obraz i koronka.

Wierzę w Boga Ojca…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo 3x

Na dużych paciorkach:

Wszechpotężna Duszo Chrystusowa,
-żyj w nas wszechwładnie!

Na małych paciorkach:
Bogarodzico Maryjo, Niepokalany Początku Mistycznego Ciała
Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa,
-ratuj nas!

Na zakończenie każdego dziesiątka:
Chwała Ojcu…

Niepokalana Duszo Królowej rodzaju ludzkiego,
-ratuj Ojczyznę i nas samych!