„Miłość z natury ma to do siebie, że chętnie się udziela”.

(Ustawy Zakonne Zgromadzenia)

Niech żyje Jezus
w duszach naszych!

Teraz i w wieczności.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana jest wspólnotą zakonną działającą apostolsko w Polsce, w Afryce i w Ameryce Północnej, założoną w XX wieku przez Sługę Bożą Matkę Paulę Zofię Tajber.

Celem Zgromadzenia jest szerzenie kultu Najświętszej Duszy Jezusa oraz troska o ludzkie dusze.

Motto:

„Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20)

Nasza duchowość

„Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”

Bóg Ojciec

Patron Zgromadzenia

Bóg Ojciec – Opiekun naszego Zgromadzenia. To Jezus nauczył nas mówić do Boga: „Ojcze, Abba” czyli Tatusiu.

Syn Boży

Dusza Jezusa

Syn Boży w chwili Wcielenia przyjął ludzkie ciało i duszę. Wydarzenie to świętujemy 25 marca (Zwiastowanie Pańskie). To właśnie wtedy została stworzona Najśw. Dusza Jezusa.

Dusza Jezusa jest sanktuarium człowieczeństwa Syna Bożego.

Duch Święty

Uświęciciel naszych dusz

Bez Niego nie ma życia duchowego. Matka Założycielka wierzyła, że nowe otwarcie się na moc Ducha Świętego doprowadzi ludzkość do odrodzenia.

Przełomowym momentem w życiu Matki Założycielki było przyjęcie bierzmowania. Osobiście doświadczyła przemieniającej mocy Ducha Świętego. Odtąd pragnęła Jego darów i działania dla wszystkich ludzi.

Maryja

Matka Kościoła

Kościół nadał Maryi na Soborze Watykańskim II tytuł Matki Kościoła.

Nasza wspólnota czci Maryję jako Matkę Ciała Mistycznego. Matka Założycielka uczyła, że Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, ale także Jego Mistycznego Ciała.

Nasze zadania apostolskie

Praca
przy parafiach

w zakrystii, w kancelarii parafialnej, jako organistki, dbanie o wystrój i dekorację kościoła

Działalność
wychowawczo-oświatowa

w przedszkolach, w szkołach podstawowych i średnich, na uczelniach i w placówkach naukowych, w ośrodkach rekolekcyjnych, prowadzenie scholi, grupy modlitewne, spotkanie weekendowe, organizowanie kolonii, wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Służba
charytatywno-społeczna

grupy charytatywne, opieka nad chorymi w domach, praca w szpitalu, wspomaganie biednych

„Każda twoja praca, nawet drobny czyn, wykonany z miłości dla Chrystusa,
jest zasługujący, zbawczy nie tylko dla ciebie, lecz i całego rodzaju ludzkiego”
(Matka Paula Zofia Tajber)