[…] Zjednocze­nie z Bogiem w miłości, poprzez coraz do­skonalsze naśladowanie dziewiczego, ubogie­go i posłusznego Chrystusa, wypełniającego przez całe życie wolę Ojca Niebieskiego.

(Konstytycje Zgromadzenia)

Etapy życia zakonnego

Postulat

po14

Postulat jest etapem przygotowującym kandydatkę do nowicjatu. Zadaniem tego okresu jest:

  • zbadanie powołania kandydatki, jej przydatności i dojrzałości do życia w Zgromadzeniu
  • sprawdzenie poziomu jej wiedzy religijnej i uzupełnienie podstawowych braków
  • ułatwienie kandydatce stopniowego przejścia z życia świeckiego do życia w nowicjacie.

Nowicjat

now8 kopia

Nowicjat jest podstawowym etapem naszej formacji zakonnej. W nim przygotowuje się nowicjuszki do życia i pracy w Zgromadzeniu.

Nowicjat trwa dwa lata, z których pierwszy w naszym Zgromadzeniu jest rokiem nakazanym, przez prawo powszechne. Ten szczególny czas jest przeżywany w atmosferze pokoju i ciszy.

Juniorat

odnow

Po odbytym nowicjacie i złożeniu pierwszej profesji zakonnej siostry rozpoczynają następny etap formacji zwany junioratem.

Okres ten stanowi przygotowanie do aktu ostatecznej konsekracji Panu Bogu, której wyrazem jest profesja wieczysta.

Śluby czasowe składają siostry zwykle przez pięć lat i odnawiają je co roku, po przedłożeniu prośby ,i po dopuszczeniu do profesji przez przełożoną generalną za zgodą rady.

Śluby wieczyste

wieczyste 2017093

Profesja zakonna, na mocy której siostry zobowiązują się ślubami do prakty­kowania rad ewangelicznych, jest całkowi­tym oddaniem się Bogu. Jak Chrystus jest związany nierozerwalnie z Kościołem, tak siostra przez złożenie profesji wieczystej utrwala swoją więź z rodziną zakonną i z Boskim Oblubieńcem swej duszy. Wtedy zdaje się wołać radośnie: „Wejdę w Twój dom z ca­łopaleniem i wypełnię to, co ślubowałam Tobie, co wymówiły moje wargi” /Ps 66,l3n./. „Wypełnię dla Pana moje śluby przed całym Jego ludem” /Ps 11 6., 18/.

Niech ponadto zawsze leży nam na sercu troska o coraz pełniejsze odwzorowywanie świętości Duszy Chrystusowej w duszy włas­nej i w duszach innych członków Mistyczne­go Ciała Chrystusowego.

Doradztwo powołaniowe

Wszystkim osobom, które szukają pomocy w rozeznaniu powołania proponujemy doradztwo duchowe.

Swoje pytania, wątpliwości czy problemy można przesłać na adres:

Siostry Duszy Chrystusowej
Doradztwo powołaniowe
ul. Matki Tajber 1
31-222 Kraków

lub: s. Judyta Lisek
tel: 504 756 781
siostrajudyta.zdch@gmail.com
duszajezusa@gmail.com

Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, który mnie przenikasz
i znasz doskonale.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
pomóż mi je znaleźć.
Ukaż mi moją drogę życiową.
Spraw, abym wybrał to, co Ty dla mnie
zamierzyłeś i do czegoś mnie sposobił jeszcze
w łonie mej matki.
Chcę Ci być posłusznym we wszystkim,
chcę iść, gdzie mnie poślesz.
Dlatego proszę o odwagę,
bym Ci zaufał bez granic,
bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mego dobra.
Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich.

A+M+E+N

Świadectwa o powołaniu