” Odpowiednio długi okres czasu przeznaczony na formację zakonną, rozplanowany systematycznie i harmonijnie, ma przygotować siostry do całkowitej konsekracji Bogu przez profesję wieczystą, która powinna być aktem w pełni świadomym, z wolnego wyboru i nieodwołalnym.”

/konstytucje/