W 1991 roku nasze Zgromadzenie podjęło pracę w Kamerunie, diecezji Bertua (obecnie Batouri) w Djouth, w małej wiosce w głębi afrykańskiego buszu. Misję zamieszkuję cztery plemiona, wśród nich Pigmeje Baka.

W 2002 roku siostry otworzyły drugi dom formacyjny w Kamerunie w Abong Mbangu.

Siostry na kontynencie afrykańskim podejmują szeroką działalność: przygotowują do sakramentów, prowadzą miejscową przychodnię, szkoły CEB dla najbardziej ubogich tego rejonu, kierują formacją nauczycieli pracujących w szkołach.

Ważne miejsce w ich posłudze zajmuje animacja pastoralna i animacja kobiet.

Śluby Wieczyste Siostry Symeony Pierwszej Siostry Afrykanki w Zgromadzeniu: