„Apostolstwo jest dziełem miłości,
które Kościół zleca wszystkim członkom, a w szczególny sposób osobom zakonnym. Miłość z natury ma to do siebie, że chętnie się udziela. „Dlatego kochać – znaczy wyrażać swój stosunek do bliźnich przez życzliwe myśli i pełnienie dobrych uczynków.
Świadomość tworzenia Mistycznego Ciała, sprawia, że wszystkie członki w poczuciu odpowiedzialności są wzajem o siebie zatroskane. Mając to na uwadze, siostry w różny sposób będą starały się przejawiać swoja służbę bliźnim i tą drogą wypełniać zadania apostolskie w Kościele świętym.” /Konstytucje/