Duszo Chrystusa, uwielbiam Ciebie.

Duszo Chrystusa, Boga Człowieka,

Duszo Chrystusa, ze Słowem Bożym ściśle zjednoczona,

Duszo Chrystusa, Osobą Słowa najbardziej uświęcona,

Duszo Chrystusa, w której Ojciec Niebieski ma upodobanie,

Duszo Chrystusa, w której Duch Święty zamieszkał,

Duszo Chrystusa, darami Bożymi ubogacona,

Duszo Chrystusa, z wolą Bożą zjednoczona,

Duszo Chrystusa, nasze dusze bez granic miłująca,

Duszo Chrystusa, przez Matkę Bożą umiłowana,

Duszo Chrystusa, Matce Bożej powolna,

Duszo Chrystusa, Józefowi Opiekunowi uległa,

Duszo Chrystusa, na podobieństwo nasze prócz grzechu doświadczona,

Duszo Chrystusa, przez nas ludzi niezrozumiana,

Duszo Chrystusa, ubóstwa naszego doznająca,

Duszo Chrystusa, niesprawiedliwością naszą udręczona,

Duszo Chrystusa, nad występkami naszymi bolejąca,

Duszo Chrystusa, dla naszych grzechów aż do śmierci smutna,

Duszo Chrystusa, w Męce i Śmierci uciśniona,

Duszo Chrystusa, w Zmartwychwstaniu pełna chwały,

Duszo Chrystusa, we Wniebowstąpieniu triumfująca,

Duszo Chrystusa, nadzieję zwycięstwa w nas budząca,

Duszo Chrystusa, radość u Świętych rodząca,

O Dobry Jezu, wysłuchaj nas.

O Dobry Jezu, przez życie ziemskie, prowadź nas.

O Dobry Jezu, w godzinę śmierci wezwij nas i każ nam przyjść do siebie, abyśmy Cię ze Świętymi Twoimi chwalili na wieki wieków.

Amen.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Duszo Chrystusowa, zbaw mnie.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu naszych dusz, któryś Duszę Swą Najświętszą pełnią Bóstwa ubogacił i wzorem naszym uczynił, spraw,pokornie prosimy, aby mocą i łaską Twego Ducha Świętego, nasze dusze stawały się święte i do Twej Duszy coraz bardziej podobne, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.