DNI SKUPIENIA dla ROZEZNANIA POWOŁANIA

to krótkie weekendowe rekolekcje zaadresowane do kobiet (w wieku 18-30 lat), które zastanawiają się nad wyborem życia konsekrowanego oraz chcą poznać charyzmat i codzienność Sióstr Duszy Chrystusowej.

Proponowane dni skupienia są dobrą okazją do znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące tej drogi życia, ale też inspiracją do stawiania dobrych pytań o własną przyszłość oraz szukania i znajdowania odpowiedzi.

Dni skupienia mają charakter indywidualny i stanowią konkretną pomoc w rozeznaniu powołania. Biorąc pod uwagę szeroką gamę planów i możliwości proponujemy trzy terminy wydarzenia:

10-12 lipca 2020, 7-9 sierpnia 2020 oraz 11-13 września 2020.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu rekolekcji powołaniowych.


Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

s. Judyta Lisek ZDCh

tel: 504 756 781

e-mail: siostrajudyta.zdch@gmail.com


Z darem modlitwy –
s. Judyta Lisek ZDCh
504 756 781