Należy pamiętać, że szczególnym znamieniem przynależności do Chrystusa, jest wypełnienie przykazania miłości bliźniego zgodnie z wypowiedzią Pana Jezusa: ” Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” J 13,35 \Konstytucje\